NAF Minibane Skien

NAF Minibane er et tilbud til barn som går siste året i barnehagen, førskolebarna.

Barnehagene skal på forhånd ha jobbet med trafikk i barnehagen. Barna hentes med avdelingens minibuss, som er kjøpt inn til dette formålet og er utstyrt med egne seter for barna.

Dagen på banen starter med mottak i undervisningsrommet, hvor en representant fra NAF prater litt med barna om hva som skal skje.

Etter mottakelsen i undervisningsrommet overlates ansvaret for barna og gjennomføringen ute på banen, til barnehagepersonalet. NAF-representanten vil være med å vise bilene og klargjøre for kjøring.

Banen er merket med fotgjengerfelt, lyskryss, skilt og veioppmerking. Den er utstyrt med elektriske biler, slik at barna kan forsøke seg både som gående og kjørende. Opplegget varer i 2 timer.

Dagen avsluttes i klasserommet med en samtale med barna, oppsummering og refleksjon (samarbeid mellom voksne fra barnehagen og NAF-instruktør). Alle barna får utdelt ”sertifikat” og de får med seg informasjonsfolder til foreldrene.

NAFFENs trafikkboks er laget av Norges Automobil-Forbund for å lære barn riktig og trygg oppførsel i trafikken. Boksen kan bestilles gratis til førskolegruppene i barnehagen fra NAFFen.no . Boksen er en del av NAFs arbeid med trafikksikkerhet. Det er ikke en forutsetning for et besøk på banen at barnehagene bruker NAFFENs trafikkboks.

Påmelding til nvt@lokal.naf.no eventuelt tlf. 907 74 917 (mandag, onsdag og torsdag).

Hjertelig velkommen til en morsom og inspirerende dag!

4. desember 2023

Sist oppdatert: 6. mai 2024


Fant du det du lette etter?