Tiltak for å auke trafikksikkerheita i avdelinga er mellom anna aktiv bruk av bilbeltesimulatoren "Bråstoppen", refleksaksjonar, haustkontrollar og "Veltepetter".