Avdelingen omfatter kommunene Sande, Hof, Holmestrand, Re og Horten.