NAF avdeling Nordre Vestfold holder årsmøte onsdag 16. mars kl. 18.30 på Holmestrand Fjordhotell.

Forslag på saker eller til valg sendes sekretariatet innen 10. mars. Stemmerett har alle med gyldig medlemsbevis.

Styret