NAF avd. Oslo og omegn

NAF Oslo og Omegn

Lokalavdeling Oslo og Omegn har over 50 000 medlemmer og er en av 67 lokalavdelinger som sørger for et lokalt tilbud og aktiviteter ute i distriktene gjennom entusiastiske tillitsvalgte og frivillige som jobber for et sterkt og tydelig NAF. NAF avdeling Oslo og Omegn dekker kommunene Oslo og deler av Lørenskog og Nittedal.