NAF avd. Oslo og Omegn

Møte med Byrådet for miljø og samferdsel.

Mandag 29.01.2024 møtte NAF Oslo og Omegn med Byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea.

I møte informerte vi om at avdelingen nå har passert hele 50.000 medlemmer. Vi snakket om våre frivillige, deltagelser i Helt Super skolevei, refleksutdelinger, prosjektet med minibiler for barna, sykkeldyktig og mye mye mer.

Våre tre innsendte temaer som omfattet trafikk, fremkommelighet, stengingen av Ring 1 og utfordringene med vedlikeholdsetterslepet ble godt besvart. Vi fikk opplysninger om at det var bevilget betydelige tilleggsmidler til vedlikeholdsetterslepet.

Vi oppfattet møte som veldig positivt, og at dette møte ga oss flere arenaer for videre samarbeid.

29. januar 2024

Fant du det du lette etter?