Lokalavdelingen hadde per 31.12.2012 1130 medlemmer, og dekker kommunene Rauma, Nesset og Vestnes (begge de sistnevnte delt med Molde og omegn).