Aktiviteter

NAF Senior Kurs

Ulykkesrisikoen øker med alderen, og mange av ulykkene kunne vært unngått hvis flere hadde tatt på alvor at alderen faktisk setter sine spor for synet og...

Utgåtte aktiviteter

Årsmøte 2018

Årsmøte i NAF avd. Sør-Trøndelag avholdes tirsdag 13. mars kl. 19.00 på Scandic Nidelven.