Utgåtte aktiviteter

NAF Senior Kurs

Beholde en trygg mobilitet så lenge som mulig. Kurset bevisstgjør deltagerne på utfordringer og gir forslag til løsninger.

Hjulskifteaksjon

Vårens hjulskifteaksjon avholdes 19. og 20. april.

Årsmøte 2017

Årsmøte i NAF avd. Sør-Trøndelag avholdes tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Scandic Nidelven.

Kvinnedagen 8. mars

Medlemstilbud kvinnelige medlemmer.

Refleksdagen

Vi vil være rundt omkring å dele ut reflekser.

Hjulskifteaksjon høst 2016

Høstens hjulskifteaksjon avholdes 19. og 20. oktober