Aktiviteter

NAF Senior Kurs

Ulykkesrisikoen øker med alderen, og mange av ulykkene kunne vært unngått hvis flere hadde tatt på alvor at alderen faktisk setter sine spor for synet og...

NAF Senior Kurs

NAF Senior Kurs på Dolmsundet Hotell, Hitra.

Utgåtte aktiviteter

Årsmøte 2019

Årsmøte i NAF avd. Sør-Trøndelag avholdes tirsdag 19. mars kl. 19.00 på Scandic Nidelven.