Aktiviteter

NAF Senior Kurs

Ulykkesrisikoen øker med alderen, og mange av ulykkene kunne vært unngått hvis flere hadde tatt på alvor at alderen faktisk setter sine spor for synet og...

Utgåtte aktiviteter

NAF Senior Kurs Hitra/Frøya

AVLYST!

Åpen dag på Lånkebanen for medlemmer

Drømmedag på glatta for medlemmer!

Hjulskifteaksjon EKSTRA

Vi setter opp en ekstra dag til hjulskifte; ONSDAG 18. april fra kl. 1700.

Hjulskifteaksjon

Vårens hjulskifteaksjon avholdes 4. og 5. april.

Årsmøte 2018

Årsmøte i NAF avd. Sør-Trøndelag avholdes tirsdag 13. mars kl. 19.00 på Scandic Nidelven.

NAF Senior Kurs i Selbu

Beholde en trygg mobilitet så lenge som mulig. Kurset bevisstgjør deltagerne på utfordringer og gir forslag til løsninger. AVLYST!