Kontaktinfo styret i NAF avd Trøndelag Sør

Styret i avdelingen velges på årsmøtet i lokalavdelingen.


Styremedlemmer valgt på årsmøtet 14. mars 2023:

Leder: Tormod Overland tlf: 913 21 356 e-post: tormod.overland@gmail.com

Nestleder: Lisbeth Nygård, tlf: 915 13 869, e-post: lisbeth.nygard.1@gmail.com

Medlem: Tor Ole Bjørkum, tlf: 934 57 701, e-post: tbjorkum@online.no

Medlem: Torbjørn Vik, tlf: 909 73 218, e-post: torbjvik@hotmail.com

Medlem: Wenche Lindseth, tlf: 415 75 832, e-post: wenche.lindseth@ntnu.no

Medlem: Monika Thorbjørnsdatter, tlf:977 86 402 e-post: thorbjornsdatter.monika@gmail.com

Medlem: Magnus Strømdal, tlf: 920 63 538, e-post: magnus.stromdal@gmail.com

1. Vara: Bente Irene Finseth, tlf: 480 46 806, e-post: be-irfin@online.no

2. Vara: Svein Otto Nilsen, tlf: 911 12 470, e-pos: tsv-ot@online.no

8. mars 2024

Fant du det du lette etter?