Kontaktinfo styret i NAF avd Trøndelag Sør

Styret i avdelingen velges på årsmøtet i lokalavdelingen.


Styremedlemmer valgt på årsmøtet 12. mars 2024:


Leder: Tormod Overland tlf: 913 21 356 e-post: tormod.overland@gmail.com


Nestleder: Lisbeth Nygård, tlf: 915 13 869, e-post: lisbeth.nygard.1@gmail.com


Medlem: Tor Ole Bjørkum, tlf: 934 57 701, e-post: tbjorkum@online.no


Medlem: Torbjørn Vik, tlf: 909 73 218, e-post: torbjvik@hotmail.com


Medlem: Wenche Lindseth, tlf: 415 75 832, e-post: wenche.lindseth@ntnu.no


Medlem: Elias Selliseth, tlf:975 16 983 e-post: selliseth.elias@gmail.com


Medlem: Bente-Irene Finseth, tlf: 80 46 806, e-post: be-irfin@online.no


1. Vara: Kjetil Sand, tlf: 900 73 155, e-post: kjsand73@gmail.com


2. Vara: Svein Otto Nilsen, tlf: 911 12 470, e-post: tsv-ot@online.no

8. mars 2024

Sist oppdatert: 29. mai 2024


Fant du det du lette etter?