Avdelingen hadde per 31.12.2012 480 medlemmer, og dekker kommunen Sør-Varanger.