Rv13 Steinrasbasar

Politisk gruppe

Politisk gruppe jobber for bedre infrastruktur i regionen.


NAF avd. Stavanger og Omegn har en aktiv politisk gruppe som har frontet mange viktige samferdselssaker her i distriktet. Det er et tidkrevende og omfattende arbeid, og vi er stadig på jakt etter ildsjeler som brenner for å gjøre infrastrukturen i vårt område bedre og tryggere samtidig som miljøet ivaretas. Kan du tenke deg å bidra sammen med oss i et godt sammensveiset og sosialt miljø? La oss høre fra deg.

For tiden er vi spesielt opptatt av 4-feltsvei Stavanger – Kristiansand noe dagens regjering har tatt inn over seg og er i gang med. De første spadestikk er gjort på Sørlandet og ny bro over Kvelluren er påbegynt. Vi engasjerer oss også i kø problematikken rundt Forus-området der ”park and ride” eller innfartsparkering er et stikkord. Man kjører til et parkeringsanlegg i bydelen og går om bord i gratis matebuss til jobb. Ny Gandsfjordbru, Rogfast satsing, Transportkorridor Vest med tunnel i stedet for bro over Hafrsfjord er andre områder det jobbes for.

NAF er motstandere av bompengeinnkreving og arbeider for andre typer finansieringsformer som fond og veibank. Bompengeinnkrevingen har eskalert betraktelig og verre skal det bli. Dette må vi få satt en stopper for.

De seinere år har NAF endret formålsparagraf der vi har gått fra å være en rein bilorganisasjon til å være trafikantenes hjelper og forkjemper. Vi vet at våre medlemmer primært bruker bil, men i gitte situasjoner er de fotgjengere, syklister eller kollektivbrukere. Det er viktig for oss å være der for medlemmene uansett mobilitetsvalg.

Høres dette interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss.

stavangerogomegn@lokal.naf.no

19. oktober 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?