NAF avd. Stavanger og Omegn aksjonerer lørdag 4.september kl 12:00-14:00 ved Lovraeidet og Bergekrossen og forlanger TUNNEL NÅ!

Rv. 13 fra Sandnes i sør til Vangsnes i nord er neglisjert av politikerne i årevis. I Suldal kjører folk med hjerte i halsen i Rødsliane, og strekningen fra E134 til Bu/Hardangerfjordbrua er en skandale og ikke verdig en norsk riksvei.


Veien er smal, svingete og uoversiktlig med lange kødannelser slik vi så det i sommer. I Suldal går det ras støtt og stadig.


NAF avd. Hardanger, NAF avd. Bergen og Omegn, NAF avd. Voss og Omland, NAF avd. Haugesund og Omegn og NAF avd. Stavanger og Omegn aksjonerer sammen med resten av NAF Norge for å få satt veivedlikehold på kartet. Vedlikehold omfatter ikke bare asfaltering, men økt veibredde, sikre veiskuldre, oversiktlige strekninger og ikke minst rassikring med tunneler der faren er størst. Støtt oss ved å signere på www.minsak.no