Hvert år jobber NAF avd. Stavanger og Omegn med å bevisstgjøre deg som trafikant. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt. Vi jobber med mange spennende prosjekter.

Visjon: "Om vi bare kan redde et liv"

Trafikksikkerhetskomiteens arbeid er rettet spesielt mot barn og ungdom.

Vi jobber med belysning av trafikksikkerhet, målrettet i team med flere prosjekt.

Komiteens handlingsplan er langsiktig med aktiviteter som gjentas og kan måles år etter år. I dag er vi 8 medlemmer i komiteen. I tillegg kommer mange frivillige som gjør en fantastisk innsats.

Komiteen hovedaktiviteter er blant annet Trafikkuken, Refleksuken, NAF dager i Kongeparken, refleksdemonstrasjoner for 1. klasse, markering av "trafikkofrenes dag" og sikring av  barn i bil.   

stavangerogomegn@lokal.naf.no