Elever fra Beitstad, Egge Mære og Ogndal skoler var til stede. Der fikk de opplæring i hvordan man sitter i bussen, oppholder seg ved busslomma og gikk av og på bussen.

Flinke og lydhøre elever som så ut til å kose seg.

Etter aktivitetene på banen og før avreise, fikk alle hver sin Leopold. NAFs egen refleksløve.

Steinkjerbuss og Trønderbilene støtter dette prosjektet ved å stille busser og sjåfører til disposisjon. Gratis!