For å bli medlem den gang måtte følgende gjøres i følge vedtektene: "Andragende om opptagelse som innsendes til Hovedstyret må være anbefalt av to medlemmer." Det er kanskje ikke så rart at det var så få medlemmer.