3 personer fra Vestfold omkom på veien i 2018.

I år var det 25 gang Minnemarkeringen ble arrangert i Vestfold!