5 personer fra Vestfold omkom på veien i 2016.

 

 


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tilstede under Minnemarkeringen
og holdt tale i kirken.

 

 


Sang/musikk Jan-Tore Saltnes og Dag Eivind Holhjem

 

 


Anne Tarasenko holdt pårørendeappellen.

 

 

I år var det 23. gang Minnemarkeringen ble arrangert i Vestfold

 

 

 

 

 

Bilder fra Minnemarkeringen