Selv om det opprinnelige arrangementet ble avlyst ble det tent fakler langs E-18 ved Skjee kirke.
I domkirken holdt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tale, Maria Petra bidro med sang!
NAF Tønsberg & Omegn var i år ikke med på arrangementet!