NAF Tromsø og omegn hadde ved årsskiftet 6.854 medlemmer og har som mål å nå 7000 medlemmer ved utgangen av 2013.

Styret i Tromsø og omegn i 2013:

Pål Moe

Leder (LED)

TLF: 90 10 48 58

Svein Arne Johansen

Nestleder (VLE)

TLF: 91 52 77 01

Knut H. Johannesen

Kasserer (STM)

TLF: 90 64 09 49

Svend Bang Pedersen

Styremedlem (STM)

TLF: 97 16 20 79

Ann-Sissel Hilmarsen

Styremedlem (STM)

 

Roy Svartsund

Varamedlem (VAR)

TLF: 99 71 12 18

Anne-Grethe Erikstad

Varamedlem (VAR)

TLF: 99 27 60 08