På denne sida vil du kunne finne relevant NAF-informasjon som gjelder deg på det lokale planet. I 2021 fylte avdelingen 90 år i teneste; Vossa avdelingen blei altså stifta åtte år etter NAF nasjonalt. Cirka 2.600.

I løpet av desse 90 åra har avdelingen jobba aktivt med traffikktryggleik, medlemsfordelar og samt byggje opp under det lokale. Kan nevna aktivitetar som russerebus, Vossa rudl’n og vår/haust-aksjonar.

Dette vil me fortsette med vidare i nye 90 år. Så viss du ikkje allereie er medlem så er du velkomen til å melde deg inn og ta del i medlemsfordelane og aktivitetane våre.