koronapandemien:

Alle fysiske kurs og arrangementer fremover er avlyst av smittevernhensyn

Velkommen til NAF avd. Oslo og Omegn.

NAF avd. Oslo og omegn ble etablert i 1928, fire år etter stiftelsen av Forbundet.

NAF har en viktig talsmannsrolle på vegne av 500 000 medlemmer. Vi er landets største lokalavdeling med rundt 50 000 medlemmer.

Avdelingens arbeid er rettet mot sentrale og lokale myndigheter gjennom faglige innspill og dialoger. I tillegg er NAF en offentlig høringsinstans på disse områdene.

Avdelingen har aktive tillitsvalgte som bidrar til å gjøre Oslo området til et tryggere og bedre sted å være trafikant. Komiteene gjennomfører kurs, temakvelder og andre arrangement for NAF medlemmer i vårt område. 

NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalgt. Din erfaring er verdifull for oss!

Vi trenger stadig flere "armer og bein" som kan avhjelpe avdelingen ved ulike arrangement.

Vi søker frivillige som kan hjelpe oss med å bli enda mere synlig enn det vi er i dag. Som frivillig i NAF får du mulighet til å bruke erfaringene dine til noe positivt. Du vil kunne være et medmenneske for andre samtidig som du skaper erfaringer du kan vokse på. Å være frivillig i NAF er  både sosialt og en kilde til glede samtidig som du hjelper andre. I samtaler og møter med andre mennesker kan du skape øyeblikk som kan lede til viktige vendepunkt for dem.

Brenner du som lokalt NAF-medlem for våre saker ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss

Vår misjon er å bli sett og hørt.

 

 BANNER.JPG

 

Alle fysiske kurs og arrangementer fremover er avlyst av smittevernhensyn.