Alle henvendelser som gjelder testing av bil, EU-kontroll, veihjelp og andre tjenester skal rettes til NAFs kundesenter. Er du usikker på hvem du skal kontakte, ring kundesenteret på 23 21 31 00.

Kontakt lokalavdeling Oslo og omegn:

Post adresse:                            Besøksadresse:

Eikenga 9                                   Eikenga 11
0579 Oslo                                   0579 Oslo 


Tlf: 950 35 052                          E-post: oslo@lokal.naf.no