NAF har en viktig talsmannsrolle på vegne av 500 000 medlemmer.

Dette omfatter temaer som behov for bedre veier, kvaliteten på kjøretøy, miljø, kollektivtrafikk, veg- og bompengeavgift, ny bilteknologi og mye mer.Arbeidet er rettet mot sentrale og lokale myndigheter gjennom faglige innspill og dialoger. I tillegg er NAF en offentlig høringsinstans på disse områdene.