Det gjennomføres én befaring i året per campingplass. Befaringen etterser at campingplassen er ren, at sanitæranlegg er i orden, handicaptilpasning er gjennomført og følges opp, og kontrollere at helhetsinntrykket er innbydende for publikum.

Plassene som befares:
Finnskogen Turist- & Villmarkssenter, Skasenden, Grue
Sigernessjøen Camping, Kongsvinger
Montebello Camping, Eidskog
Songnabben Camping, Nord- Odal 
Støa Camping, Braskereidfoss

Har du tilbakemeldinger angående nevnte campingplasser eller ønsker å være med i campingkomiteen, ta kontakt:

Leder: Thor Egil Grønnerud
E-post: thegilgr@online.no