NAF MC

NAF MC består av 24 klubber med totalt ca. 8.600 medlemmer spredd over hele landet. Vår eldste klubb, NAF MC Trondheim, feiret sitt 25 års jubileum i 2013, og NAF MC Oslo gjorde det samme i 2014. Vår ferskeste klubb er NAF MC Hadeland etablert i 2016.
 
En sentral NAF MC-komité bestående av MC-interessete tillitsvalgte koordinerer NAFs MC-virksomhet, herunder MC-politiske utspill i samarbeide med Politisk Komité og seksjon Politikk og Forbruker i Forbundet. Komiteen arrangerer hvert år et NAF MC-seminar der de fleste av NAF MC-klubbene pleier å være representert. En administrativ MC-koordinator ivaretar den løpende kontakten mellom Forbundet og klubbene og sekretærfunksjoen i komiteen.

Få mer informasjon om NAF MC