Vi starter hver sesong med våroppfriskningskurs for å få ut gammel vinterrust. Dette gjennomføres av en av byens sjåførskoler.

Vi har stor aktivitet i løpet av sesongen med helge-, dags- og kveldsturer, i tillegg til sosiale treff og faste feiringer. De fleste turene er planlagt, men vi har også spontane turer som annonseres på hjemmesiden og på facebook.  

NAF MC Bergen er organisert som en komité under NAF avd. Bergen og Omegn, og vårt klubbhus er i NAF sine lokaler på Kokstad, Kokstaddalen 5.