Grunnet Covid-19 kreves det i år påmelding til Årsmøte.

Påmelding sendes til:
bergenogomegn@lokal.naf.no
innen mandag 8.mars 2021

For å ha stemmerett, må medlemskort fremvises og medlemskapet være gyldig.

imagenioxk.png