Klubben har gjennom desse åra deltatt på dei fleste sentral arrangerte MC-seminara og NAF MC landstreffene.

På landsbasis er me ikkje så store, med ein medlemsmasse på 83 stykker. Dette stopper oss ikkje, så me jobbar vidare med å auke trafikktrygleiken og ser viktigheita med å framheva til bilistane at det er ikkje berre dei som ferdast på vegen. Me prøver kvart år å arrangera ulike aktivitetar, som våroppfriskingskurs, turar osv. Viss du ikkje allereie er medlem, er det berre å melde seg inn og velg NAF MC Indre Hordaland som klubb.

Me har eit tett samarbeid med lokalavdelingen vår, NAF Voss og Omland.