OBS!! Nytt sted og tid! Vinne Kro kl 1800-2000

Men samme sosiale arena som før!

Velkommen til alle medlemmer i NAF Mc Innherred!