I og med at det legges ut på Facebook en uke i gangen er det denne turen med forbehold om det er åpent.

Trykk her for Facebook-sida til Faksdal Brygge-pøbb.