Aktiviteter

Klubbkveld annenhver tirsdag på Bue

15 januar kl. 1900. 29 januar kl. 1900. 5 februar årsmøte kl. 1900. 12 februar kl. 1900. 26 februar kl. 1900.                                                ...

Årsmøte

Årsmøte blir på Bue 5 februar kl. 1900. Saker til behandling bes sendt Kjell :  NAFMCJaeren@naf.no