NAF MC Mjøsa

NAF MC Mjøsa klubbhus

NAF MC jobber for å heve motorsyklistenes kompetanse og et av målene er å redusere antall MC-ulykker. NAF MC Mjøsa er en del av et nettverk av klubber med varierte aktiviteter hele året. Klubben ble stiftet på Gjøvik våren 1991 og har klubblokale på NAF Senter Gjøvik. De fleste av medlemmene er bosatt i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen.