Vi oppfordrer alle uansett til å benytte dagen som offisiell sesongstart, og håper så mange som mulig får anledning til å ta en trygg og fin 1. maitur. Ha myndighetenes anbefelainger og begrensninger i hodet, spesielt ved stopp og pauser underveis. Unngå stor ansamlinger og hold avstand. 

Han en flott 1. mai!