NAF MC Oslo

familie

NAF MC jobber for å heve motorsyklistenes kompetanse og et av målene er å redusere antall MC-ulykker. NAF MC Oslo er en del av et nettverk av klubber med varierte aktiviteter hele året.