Aktiviteter

NAF-senteret på Jessheim. Egenandel blir fastsatt etter antall påmeldte. Kontaktperson:Trine B. Hagen, mobil 41 29 83 85 Påmeldingsfrist: 15.november.

Årsmøte på NAF-senteret, Jessheim. (Anse dette som en innkalling!) Påmelding og innmelding av saker til post@nafmcromerike.no

Utgåtte aktiviteter