Aktiviteter

NAF-senteret på Jessheim. Egenandel blir fastsatt etter antall påmeldte. Kontaktperson:Trine B. Hagen, mobil 41 29 83 85 Påmeldingsfrist: 15.november.

Årsmøte på NAF-senteret, Jessheim. (Anse dette som en innkalling!) Påmelding og innmelding av saker til post@nafmcromerike.no

Utgåtte aktiviteter

Følg med på hjemmesiden/facebook. Se http://www.harpefoss.no/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 Påmelding til post@nafmcromerike.no