NAF MC Røros og Nord-Østerdal

familie

NAF MC jobber for å heve motorsyklistenes kompetanse og et av målene er å redusere antall MC-ulykker. NAF MC Røros er en del av et nettverk av klubber med varierte aktiviteter hele året.