Velkommen til årsmøte i NAF MC SVO. Vanlige årsmøtesaker. Loddsalg. Bevertning.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen 15. januar.