Protokoll fra avholdt årsmøte på Scandic Lerkendal 15.2.2023 finner du her.

Oversikt over planlagte og tidligere aktiviteter finner du på vår Facebook-side her

 hver onsd. kl 18 & lørd. kl 12 i Leinstrandveien 212