Vi har ikke lagt opp til så mye enda, men vi setter opp grilling med felles tur og kjørekurs hver vår.