I april 1969 ble jeg, Hans Chr. Bjerke ansatt som sekretær i NAF Asker og Bærum. De første 20 årene som leder av en en-manns bedrift, etter hvert med flere kolleger. Lite visste jeg den gang at NAF Asker og Bærum skulle bli min arbeidsplass de kommende 45 år.

I 1969 fikk jeg et oppdrag av styret i NAF Asker og Bærum; å starte en Junioravdeling i Asker og Bærum. Styret bevilget kr. 3 000,- til dette prøveprosjektet – på denne tiden var det et større beløp – og dermed et signal om at de mente alvor.

Allerede her markerte styret i NAF Asker og Bærum seg på en bevisst måte relatert til ungdom. Bilsport ble, i tillegg til idretten, en rekrutteringskilde for fremtidige tillitsvalgte, både lokalt i Asker og Bærum, men også ledende tillitsvalgte i organisasjonen NAF på topplan!

Etter hvert gikk vi inn i 2 kjente faser:

  •  Fase 1; NAF Asker og Bærum Junioravdeling ble startet med et interimsstyre i 1969/1970 og resulterte i fast etablering i 1970.

I 37 år ble NAF Asker og Bærum Junioravdeling og alle avdelingens utrolige dyktige og arbeidsomme medlemmer kjente i vårt ganske land. Viktig å ikke fremheve enkeltpersoner her, men kjempemange ivrige og noen 10-talls som var ekstremt betydningsfulle!!!!

I 2006 bestemte NAF Sentralt at vi måtte ha en medlemsforankring i Norges Automobil-Forbund og skifte navn.

  • Fase 2; Nytt navn fra 2007 ble NAF Motorsport Asker og Bærum. Vi fortsatte etter samme malen som NAF Asker og Bærum Junioravdeling hadde drevet i 37 år, men for å få lisens måtte man nå være fullt NAF medlem i tillegg –en forsikringsrelatert forankring.

Dette fungerte problemfritt i 10 år, ut i 2016 og med samme glød fra allevåre medlemmer i allealdre.

Men så – i løpet av 2016 så skjer det ufattelige sett med mine øyne; Norges Automobil-Forbund ved forbundets valgte hovedstyre, bestemmer enstemmigat NAF ikke lenger skulle arrangere billøp! Dette var et sjokk både for de aller fleste av medlemmene i NAF Asker og Bærum Motorsport og for Preben Berg, vår ansatte daglig leder i NAF Asker og Bærum.

Som Æresmedlem bør man være både ydmyk og ærlig men - Jeg er ikke imponert over den avgjørelse NAFs Hovedstyre har fattet enstemmig! Jeg skulle ønske at den konsekvensanalysen som hovedstyret selvfølgelig har gjennomført kunne bli tilgjengelig for de NAF avdelinger hvor motorsport har vært et stort aktivitetsområde.

Da jeg i 2013, etter fylte 70 år, gikk av som dagligleder i NAF Asker og Bærum etter 45 års virke, ante jeg lite om hva min dyktige avtager Preben Berg og alle våre dyktige tillitsvalgte og super- funksjonærer skulle få presentert med virkning fra 01.01.2017.

Jeg er glad for at mitt yrkesaktive NAF-liv har hatt forankring i Asker og Bærum – etter min mening en av de aller beste avdelingene innen Norges Automobil-Forbund – og med et tillitsmannsapparat og en funksjonærstab som har vært i overkant av det man kan forvente og kunne forvalte.

Min triste konklusjon må derfor bli; En viktig epoke for NAF og norsk bilsport er over.

En ny epoke uten NAFs engasjement starter nå med mange av de samme dyktige menneskene ved roret. Utfordringen blir å holde den rette avstand til NAF, samt få en bærekraftig økonomi inn i Asker og Bærum Motorsport i løpet av 2017.

Og er det noen som klarer dette er det DERE/OSS!!!

Hans Chr.