«Åpen dag» på NAFs øvingsbaner er gratis for alle – enten du er NAF-medlem eller ikke. Der kan du bli kjent med egen bil, få tips om hvordan du skal reagere i farlige situasjoner, og hvordan du kan unngå farene. Også 16-åringer kan delta om de har med ledsager!

Se flere bilder i bunnen av saken!

Hektisk på banene

Under åpen dag 10. september 2016 fikk 3371 bilister prøvd seg på banene rundt om i landet. Noen steder var interessen så massiv at det ble noe kø, men banemannskapene gjorde det de kunne slik at alle fikk kjørt.

NAFs lokalavdelinger var på plass både med vafler, kaffe og aktiviteter for store og små.

Derfor bør du trene glattkjøring

Men hvorfor bør du benytte anledningen og trene på glattkjøring?

Utviklingen av førerstøttesystemer har vært formidabel, men mange kan ikke bruke førerstøtten som er i bilen sin - de nye bilene oppfører seg annerledes enn de gamle.

Når én av to bilførere i Norge er engstelige for å kjøre bil om vinteren, viser det at det er et behov for mange å oppfriske sine kunnskaper om å kjøre på glatta.

VIDEO: Se NAF-ekspertens tips for kjøring på glatt føre!

Det du lærer kan redde liv

For deg som trafikant er det viktig å oppleve og forstå årsaken til at farlige situasjoner oppstår. Å kjenne sine egne begrensninger er også avgjørende. Alle som kjører bil har en gang lært hvordan man skal håndtere bilen på glatt føre, men de fleste har kun vært gjennom dette én gang – den gangen de tok førerkort. Under «Åpen dag» får du testet ut dine ferdigheter på glatt føre, som kan være med på å redde ditt eget og andre medtrafikanters liv.

På Åpen dag på NAF øvingsbaner får du prøvd deg på unnamanøver med hinder, med forskjellige hastigheter og vanskelighetsgrader.

«Fotgjengerne» kommer fortere enn du tror! Her gjelder det å styre og bremse riktig.

Kyndig personell fra NAF gir deg veiledning underveis, og du har ingenting å frykte. 

Kan hende blir du utsatt for en «utforkjøring» i svingen. Men banene er trygge og bilen din tåler fint en tur utfor veien. Her fra Jølster i Sogn og Fjordane.

Rett hastighet gjennom svingen! På Åpen dag lærer du din egen bil og dens begrensinger å kjenne.

Åpen dag byr ikke bare på glattkjøring. På noen av banene finnes en «VeltePetter». Her får du merke hvordan det er å sitte i en bil som går rundt.