Anlegget består av to løp. Underlaget på friksjonsfeltene består av betong. Det kan kjøres med piggdekk på anlegget.Sving 1: S-Sving svingradius 40 m. Rettstrekning 1 Bredde 8 m. lengde 90 m 

Undervisningsrom: Tavle, projektor og flippover, med plass til 15 som klasserom og 26 personer som kinosal. 

Ta kontakt for mer informasjon!