Politikk er viktig for NAF MC:

Slik jobber vi politisk for motorsyklisters rettigheter og sikkerhet

For NAF MC er motorsykkelen en del av løsningen. Som Norges desidert største medlemsorganisasjon for motorsyklister har vi betydelig politisk gjennomslagskraft. Her er sakene vi jobber med.


Løve Stortinget

Norges største medlemsorganisasjon for motorsyklister, og den med størst vekst, er NAF MC. Med 16.000 MC-medlemmer, i tillegg til en halv million medlemmer som kjører bil, har NAF betydelig politisk innflytelse. Nedenfor kan du lese mer om hovedsakene vi løfter politisk for norske motorsyklister.

De fleste MC-ulykkene skjer på fylkesvei. Her er vedlikeholdsetterslepet stort. Regnet i kroner snakker vi i overkant av 100 milliarder kroner. Da er en bevilgning på 65 milliarder kroner til fylkesveiene over en 12 års periode bevilget i siste Nasjonal Transportplan (NTP), altfor lite.

Forfallet på fylkesveiene vil nemlig bare øke de neste årene med dagens bevilgningsnivå fra politikerne.Trafikantene vil fortsatt kjøre på nedslitte, trafikkfarlige veier om ikke potten økes betydelig. Her er det verdt å minne om at fylkene bruker en stadig større andel av midlene på drift. NAF er bekymret for om det er nok igjen til vedlikehold.

For NAF MC er sikkerhet for motorsyklister det vi jobber aller mest med. Det går hånd i hånd med at vi har trygge veier å kjøre på. Mange av fylkesveiene vi ferdes på har i dag en så dårlig standard at det går på sikkerheten løs for motorsyklistene som bruker dem.
Nettopp derfor er NAFs politiske satsning på fylkesveier så viktig for norske motorsyklister.

Dette jobbes det med hver eneste dag.

I Østerrike og i Tyskland har kravene om støy fra motorsykler blitt mer og mer aktuelt. I Østerrike stenges veier for motorsykler som har over 95 dBA i standstøy og i Tyskland ble et forslag som innførte forbud mot motorsykler med et støynivå på over 90 dBA nettopp nedstemt. 

Et EU-forslag om å innføre lavere hastighetsgrenser for motorsykler ble også nylig nedstemt.

Forslagene over viser med all tydelighet viktigheten av å ha NAF MC i ryggen, som følger med på hva som skjer ute i Europa gjennom våre internasjonale kanaler.

NAF MC vil aldri gå med på at det innføres særskilte regler som går ut over fremkommeligheten eller diskriminerer kjøretøy fordi det er en motorsykkel. Vi vil heller aldri godta trafikkfarlige reguleringer som differensierte fartsgrenser på motorsykkel og andre kjøretøy.

Derfor jobber vi aktivt for mer trafikksikre veier og vi vil alltid slå ned på politiske forslag som gjør motorsyklister mer utsatte i trafikken og forslag som kan berøve oss fra veier og kjøreopplevelser som er åpne for annen trafikk.

Dette er de viktigste sakene NAF MC jobber politisk med nå:

  • Ta igjen vedlikeholdsetterslep, spesielt på fylkesveier.
  • Økt fokus på trafikksikkerhet.
  • Hindre stengning av veier for motorsykler.
  • Se på motorsykkelen som en løsning og legge til rette for blant annet MC-parkering og lading av elektriske motorsykler.
NAF MC

Bli medlem i NAF MC

Vi har 27 MC-klubber over hele Norge. Som medlem får du gratis sikkerhetstrening, tips og råd, inspirasjon og en rekke turforslag.

Du får også veihjelp, nøkkelforsikring, hjelp fra NAFs advokater og tilgang til NAFs fordelsprogram.

Motorsyklist i rundkjøring

Publisert: 13. mai 2024

Sist oppdatert: 16. mai 2024

Jan Harry Svendsen,

Fant du det du lette etter?