Det tekniske navnet på egenandelsforsikring for leiebil er «Super CDW». Dette er en forsikring som det anbefales å tegne for å unngå dyr egenandel etter endt ferie. Forsikringen kan fort koste fra noen hundrelapper til flere tusen kroner avhengig av hvor lenge du leier, selskap og land. 

Merk at forsikringen forutsetter at du har tegnet CDW (kasko) på leiebilen. For de aller fleste leiebilselskap er denne forsikringen inkludert i leieprisen.

Som NAF-medlem med veihjelp slipper du disse utgiftene!

Bli medlem Les om Medlemskap med veihjelp

Dersom uhellet er ute

Krever leiebilselskapet deg for egenandel betaler du dette og søker NAF om refusjon i etterkant. Husk å legge ved kvittering og leiebildokumentene i søknaden.
Benytt refusjonsskjema for en rask behandling av din søknad.

Unngå forvirring hos leiebilselskapet

Egenandelsforsikringen en avtale mellom deg og NAF. Den har ingenting med forholdet mellom deg og leiebilselskapet å gjøre. Tilbakemeldinger fra medlemmer er at det kan skape forvirring hos leiebilselskapet om du sier du har en super CDW forsikring. Leiebilselskapet kan oppfatte dette som om du har tegnet en forsikring for den konkrete leiebilen og vil da kreve å få se dokumentasjon på forsikringen. NAFs forsikring fungerer ikke slik. Vår forsikring er en avtale mellom deg og NAF. Dersom uhellet er ute betaler du egenandelen din til leiebilselskapet og søker NAF om refusjon i etterkant.

Hva omfatter NAFs egenandelsforsikring?

For leiebil i privat bruk på offentlig vei dekkes egenandel ved skade (Super CDW).

 • Forsikringen gjelder i Europa
 • Medlemmet må være ansvarlig for leieforholdet 
 • Medlemskap med veihjelp må være gyldig i hele leieperioden.
 • Utleieselskapet må være offentlig registrert selskap
 • Kravet må kunne dokumenteres (kvittering og leiedokument) 
 • Leiebilen må ha CDW (kasko) forsikring for at NAFs super CDW skal gjelde.

Forsikringen dekker:

Medlemmets egenandel med inntil kr 20.000 ved:

 • Kaskoskade på kjøretøyet
 • Tyveri av kjøretøyet
 • Brann i kjøretøyet
 • Maksimalt 1 skade per kontingentår

Forsikringen dekker ikke:

 • Helårs privatleiet kjøretøy
 • Leasede kjøretøy
 • Leie i forbindelse med varetransport, bilpool eller lignende (f.eks. Nabobil).
 • Som følge av uaktsomhet, ulovlig kjøring eller brudd på leiekontrakt
 • Glasskade

Oversikt over de vanligste leiebilforsikringene

Det er en jungel av leiebilforsikringer og er du ikke vant med å leie bil kan man fort bli forvirret over alle forsikringene. Her er en oversikt med våre vurderinger. Det er du selv som må vurdere hvilke forsikringer du ønsker i tillegg, og om dekningen i forsikring og NAF-medlemskapet er godt nok for ditt behov.

Kasko og ansvar: Er normalt inkludert i Europa.

Utvidet kasko for hjul og vindu: En utvidet kaskoforsikring kan være uforholdsmessig dyr, så vurder om du trenger denne. Merk at skade på glass ikke dekkes av kaskoforsikringen og heller ikke av NAFs egenandelsforsikring på leiebil. Dekning for skade på hjul kan ligge utenfor den ordinære kaskoforsikringen. Merk at NAFs Super CDW dekker kaskoskader. For at hjul skal være dekket, må kaskoen inneholde dekning for hjul for at NAF skal dekke egenandelen.

Tyveri av bil: Er normalt inkludert i Europa.

Tyveri av eiendeler: Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din. Vurder om du har behov for dette.

Personlig ulykkesforsikring: Denne forsikringen er veldig dyr i forhold til dekningen. Du har sannsynligvis denne dekningen i reiseforsikringen, så sjekk denne og eventuelt vurder ditt behov for dette.

Reduksjon av egenandel ved personlig ulykke: Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din.

Veihjelp: Som NAF-medlem med veihjelp får du også hjelp til leiebilen i Europa.

Utvidet ansvarsforsikring i USA: Såkalt Supplemental Liability Insurance (SLI) sikrer deg mot søksmål. Alt er stort i USA, også regninger, så denne kan være god å ha.

Dette må du ta stilling til

NAFs egenandelsforsikring for leiebil dekker de aller fleste behov. Imidlertid er det du som er ansvarlig for leiebilen som må vurdere hva som er hensiktsmessig. Det er viktig at du vurderer om NAFs dekning på inntil 20.000 NOK er godt nok. Leier du en premium leiebil kan det hende at det er en høyere egenandel og du må vurdere hva du velger. Merk at vår Super CDW (egenandelsforsikring) kun gjelder skader som dekkes av kaskoen (CDW) i tillegg til tyveri og brann. Hva kaskoen dekker kan variere litt mellom de ulike selskapene. Kasko er normalt inkludert i leien hos de fleste leiebilfirma, men husk å undersøke dette.