NAFs egenandelsforsikring gjelder i hele Europa og dekker egenandel opp til
20 000 kroner for én skade per kontingentår. Forsikringen gjelder ferie og andre private fritidsreiser. 

Det tekniske navnet på egenandelsforsikring for leiebil er "Super CDW". Dette er en forsikring som det anbefales å tegne for å unngå dyr egenandel etter endt ferie. Forsikringen kan fort koste fra noen hundrelapper til flere tusen kroner avhengig av hvor lenge du leier, selskap og land. Som NAF-medlem slipper du nå disse utgiftene!

Bli medlem med veihjelp

Dersom uhellet er ute

Krever leiebilselskapet deg for egenandel betaler du dette og søker NAF om refusjon i etterkant.
Benytt refusjonsskjema for en rask behandling av din søknad.

Hva omfatter NAFs egenandelsforsikring?

For leiebil i privat bruk på offentlig vei dekkes egenandel ved skade (Super CDW).

 • Forsikringen gjelder i Europa
 • Medlemmet må være ansvarlig for leieforholdet 
 • Medlemskap med veihjelp må være gyldig i hele leieperioden.
 • Utleieselskapet må være offentlig registrert selskap
 • Kravet må kunne dokumenteres (kvittering og leiedokument)

Forsikringen dekker:

 • Medlemmets egenandel med inntil kr 20.000 ved:
 • Kaskoskade på kjøretøyet
 • Tyveri av kjøretøyet
 • Brann i kjøretøyet
 • Maksimalt 1 skade per kontingentår

Forsikringen dekker ikke:

 • Helårs privatleiet kjøretøy
 • Leasede kjøretøy
 • Leie i forbindelse med varetransport, bilpool eller lignende.
 • På leiebil med verdi over kr 700.000 i Norden og med verdi over kr 500.000 i resten av Europa
 • Som følge av uaktsomhet, ulovlig kjøring eller brudd på leiekontrakt
 • Glasskade

Oversikt over de vanligste leiebilforsikringene

Det er en jungel av leiebilforsikringer og er du ikke vant med leie bil kan man fort bli forvirret over alle forsikringene. Her er en oversikt med våre vurderinger. Det er du selv som må vurdere hvilke forsikringer du ønsker i tillegg, og om dekningen i forsikring og NAF-medlemskapet er godt nok for ditt behov.

Kasko og ansvar: Er alltid inkludert i Europa.

Utvidet kasko for hjul og vindu: Skade på glass dekkes ikke av NAFs egenandelsforsikring på leiebil. Hjul kan ligge utenfor den ordinære kaskoforsikringen. En slik forsikring kan være uforholdsmessig dyr, så vurder om du trenger denne.

Tyveri av bil: Er normalt inkludert i Europa.

Tyveri av eiendeler: Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din. Vurder om du har behov for dette.

Personlig ulykkesforsikring: Denne forsikringen er veldig dyr i forhold til dekningen. Du har sannsynligvis denne dekningen i reiseforsikringen, så sjekk denne og eventuelt vurder ditt behov for dette.

Reduksjon av egenandel ved personlig ulykke: Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din.

Veihjelp: Som NAF-medlem med veihjelp får du også hjelp til leiebilen i Europa.

Utvidet ansvarsforsikring i USA: Såkalt Supplemental Liability Insurance (SLI) sikrer deg mot søksmål. Alt er stort i USA, også regninger, så denne kan være god å ha.