Dagens moderne biler har svært avanserte nøkler og fjernkontroller, så ta godt vare på dem. Skulle uhellet likevel være ute, er du imidlertid forsikret gjennom ditt NAF-medlemskap med veihjelp.

Forsikringen er personlig og gjelder privatbilen eller motorsykkelen* du disponerer i øyeblikket skaden inntreffer, uavhengig om du eier den eller ikke. Merk at forsikringen ikke dekker slitasje, men du er sikret hjelp ved plutselige og uforutsette hendelser som tap, tyveri, eller skade.

Slik bruker du nøkkelforsikringen

Først kjøper du en ny nøkkel, og så søker du NAF om refusjon. For å søke refusjon benytter du vårt refusjonsskjema, legger ved kvittering og eventuelt dokumentasjon for den nye nøkkelen.

Pengene har du på konto innen noen få arbeidsdager.

Nøkkelforsikringen gjelder

 • NAF-medlemmer med gyldig medlemskap med veihjelp.
 • Nøkkel til privatbil, under privat kjøring.
 • Nøkkel til bil med tillatt totalvekt under 5 tonn disponert av NAF-medlemmet på skadetidspunktet.
 • *Nøkkel til  MC (forutsetter gyldig MC-medlemskap med veihjelp)
 • Utgifter til ny nøkkel, maksimalt kr 7.500 kr.
 • Én skade og én nøkkel per kontingentår.
 • Skade i Europa.
 • Egenandelen er kr 1.000,–.

Nøkkelforsikringen dekker ikke

 • Verdiforringelse som følge av reparasjon.
 • Tap eller skade som voldes forsettlig eller ved grov uaktsomhet.
 • Slitasje og følgeskader av enhver art. 
 • Tap av eller tyveri som følge av krig, sivil ulydighet, opprør, revolusjon, terror, force majeure eller kjernereaksjon.
 • Separate nøkler til webasto, el.

Her finner du vårt refusjonsskjema for nøkkelforsikring.

Vær oppmerksom på meldefristen! 

Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. Forsikringsavtaleloven §8-5. Sikrede mister retten til erstatning hvis skaden ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til skaden.

 Les mer her om vilkår NAF Veihjelp og nøkkelforsikring