Sykkeldyktig.no er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, Norges Automobil-Forbund og Norges Cykleforbund. På sykkeldyktig.no vil lærere finne alt de trenger av læringsmateriell for å gjennomføre sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Det blir filmer og e-læringsoppgaver, og alt er til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Sykkeldyktig.no skal være tilgjengelig for skolene fra 2020.

- NAF har alltid vært opptatt av tidlig læring av hvordan man skal oppføre seg i trafikken. I flere ti-år har vi hatt en egen landsomfattende kunnskaps- og ferdighetskonkurranse på sykkel for 10-12-åringer. Dette tar vi med oss inn i sykkeldyktig.no, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

- Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Her er både teori, praktiske øvelser og refleksjon vektlagt. Vi har naturligvis inkludert kompetansemålene i kroppsøving, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

– Vi er glade for å kunne støtte prosjekt sykkeldyktig.no, fordi vi har gode erfaringer med prosjekter der aktører som har felles interesse, går sammen og forener sine krefter. Vi i Gjensidigestiftelsen arbeider for å forebygge ulykker og fremme fysisk aktivitet, og derfor passer dette løftet til sykkelopplæringen i skolen svært godt med vårt gavearbeid. Det at prosjektmaterialet blir tilgjengelig for alle, også utenfor skoleverket, er vi svært fornøyd med. Dette bidrar til at alle de som ønsker å få en tryggere sykkelhverdag, nå har mulighet til å tilegne seg bedre opplæring og informasjon, sier leder for samfunn og gave, Ingrid Tollånes, i Gjensidigestiftelsen.

– Vi setter stor pris på at Gjensidigestiftelsen vil støtte sykkeldyktig.no. Bidraget er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å utvikle et interaktivt og engasjerende undervisningsmateriell med filmer og e-læringsmoduler, sier Jørn Bremtun, som er prosjektleder for sykkeldyktig.no.

– Gode vaner må etableres tidlig. Det ønsker vi å få til gjennom sykkeldyktig.no. Og støtten fra Gjensidigestiftelsen er viktig for å få gjennomført denne satsingen, sier Syklistenes Landsforenings fagsjef, Mats Larsen, som sitter i styringsgruppen for sykkeldyktig.no.