Personvernerklæringen beskriver hvordan NAF-selskapene samler inn og behandler dine personopplysninger, enten du er kunde av for eksempel et NAF Senter eller NAF Verksted, eller er medlem i NAF Forbund. Når betegnelsen «NAF» eller «NAF-konsernet» brukes i det følgende, menes, med mindre annet er presisert, følgende NAF selskap: Norges Automobil-Forbund (foruten NAF Øvingsbaner og NAF Advokat) og NAF AS (NAF Sentrene, NAF Verksted). NAF Forsikring leveres av Gjensidige og omfattes ikke.

Personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet via alle aktuelle NAF kanaler, slik som for eksempel på NAF.no, i andre digitale brukertjenester levert av NAF eller på NAF Senter. I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund er behandlingsansvarlig for hvordan NAF samler inn og bruker personopplysninger, uavhengig av hvilket selskap i NAF-konsernet som har samlet inn opplysningene.

Slik behandler NAF personopplysninger

Innsamling og utlevering av opplysninger

a) Administrasjon av medlemskap/levering av tjenester
Når du oppretter et medlemskap eller kundeforhold i NAF vil vi behandle de opplysningene om deg som er nødvendige for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap/kundeforhold og for at du skal få tilgang til dine medlemsfordeler eller den aktuelle tjenesten (GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b og f).

Dette innebærer at for eksempel dine kontaktopplysninger lagres og sammenstilles i et felles medlems-/kunderegister som er tilgjengelig for de ulike selskapene i NAF. Veihjelpstjenesten har også tilgang til opplysninger i dette registeret slik at veihjelpstjenesten enkelt kan leveres til deg når du trenger det. Enkelte av NAFs samarbeidspartene kan få en begrenset tilgang til medlemsinformasjon i forbindelse med verifisering av ditt medlemskap ved uttak av medlemsfordeler, men vil ikke kunne bruke opplysningene til annet enn å verifisere at du er medlem.

De opplysningene som registreres ved oppretting av medlemskap/kundeforhold er normalt navn og kjønn, adresse og e-postadresse, samt ditt mobilnummer og fødselsdato. I tillegg vil det fremgå hvilke tjenester og produkter du har kjøpt/har avtale om. Merk at ved bruk av enkelte av NAFs tjenester vil det kunne det være nødvendig å samle inn andre opplysninger enn de overnevnte for kunne levere tjenesten til deg. For behandling av personopplysninger ved veihjelp, se her

b) Samtykke til å motta råd og tilbud fra NAF
For at NAF skal kunne gi deg relevante råd og tilbud tilpasset deg, trenger vi ditt samtykke. Et samtykke til dette innebærer at de ulike selskapene i NAF kan bruke opplysninger knyttet til ditt medlemskap/kundeforhold til for eksempel å sende deg nyhetsbrev og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster. NAF bruker også opplysningene til markedsføring i eksterne kanaler, slik som på Facebook og Google.

c) Samtykke til deling av informasjon med samarbeidspartnere
Dersom du samtykker til det, kan NAF dele opplysninger knyttet til ditt medlemskap med enkelte samarbeidspartnere. Dermed kjenner de til deg og kan gi deg tilpassede tilbud hvis du kontakter dem eller du ber om at de kontakter deg. Opplysningene NAF kan dele er typisk kontaktopplysninger og opplysninger om hvilken type medlemskap du har, samt produktkjøp. En til enhver tid oppdatert oversikt over våre samarbeidspartnere finnes blant annet på naf.no.

Alle samtykker til behandling av dine personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. En oversikt over dine samtykker og mulighet til å endre disse finnes på Min side på naf.no. Du kan også kontakte kundeservice for å få hjelp til dette. Merk at samtykkene du avgir vil gjelde for alle de tjenestene/produktene du benytter deg av hvor behandlingen av opplysningene har samme formål. Dette innebærer at hvis du ved bruk av en tjeneste samtykker til at vi kan bruke dine opplysninger til markedsføringsformål, vil samtykket gjelde for andre tjenester du senere benytter, frem til du eventuelt trekker tilbake samtykket.

Varsel om EU-kontroll

Varsel om EU-kontroll

NAF Varslingstjeneste for EU-kontroll lagrer kontaktopplysninger og registreringsnummeret på bilen. Denne informasjonen holdes opp mot Motorvognregisteret for å sjekke når bilen skal på EU-kontroll, og for å se om bilen har vært på kontroll slik at du ikke får unødvendige varsler. Dersom du har gjennomført EU-kontroll eller liknende tjenester på et NAF Senter vil du bli lagt til i Varslingstjenesten som en del av kundeforholdet, og er du medlem i NAF anses påmelding til Varslingstjenesten som en del av medlemskapet. Utsendelsene har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og nr 4.

NAF får hjelp av Bas Kommunikasjon til varsel om EU-kontroll for andre enn de over nevnte (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Offentlig tilgjengelige kontaktopplysninger sammenholdes med opplysninger fra Motorvognregisteret. 

Du kan når som helst melde deg av eller gjøre endinger i Varslingstjenesten ved å legge til eller fjerne kjøretøy på Mitt NAf (Min side) på naf.no. Du kan også reservere deg mot å motta direkte markedsføring med behandlingsgrunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f i andre kanaler, ved å kontakte oss. 

Vasking av opplysninger

NAF kan vaske og sammenstille dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte kundedata, herunder om bil- og adresseoppdateringer.

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med NAF, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var (GDPR artikkel 6 nr. 1 f). På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss kan du la være å svare på undersøkelsen.

NAF kan også sende deg undersøkelser i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI). Disse er frivillige å svare på. Dersom du svarer vil informasjonen kunne deles med TØI.

Anonymisering

NAF kan anonymisere opplysninger knyttet til deg og ditt medlemskap/kundeforhold for bruk til formål som ikke kan knyttes til deg personlig, slik som statistikk som kan hjelpe oss å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Dersom du ønsker å motsette deg dette, ta kontakt med personvernombud@naf.no.

Dine rettigheter

Innsyn

Den som er registrert i NAFs systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan også finne informasjon om opplysninger du selv har registrert på Min side på naf.no.

Retting og sletting

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

NAF vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det avhenger av hvilket medlemskap/kundeforhold du har til NAF hvor lenge de enkelte opplysningene blir lagret. Noen kundeforhold innebærer at det er nyttig for både deg og oss at vi oppbevarer opplysningene i en viss tid, i andre kundeforhold vil opplysningene slettes når vi ser at du ikke har vært aktiv i en begrenset periode. For mer informasjon om hva som gjelder for ditt kundeforhold, ta kontakt med NAFs personvernombud (kontaktopplysninger under).

Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager.

Portabilitet

Du har rett til å motta en oversikt over personopplysninger om deg selv som du har gitt til NAF, og du har rett til å be om å få disse opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.

Databehandlere

NAF har inngått databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på NAFs vegne. Databehandlerne vil etter avtale med NAF behandle personopplysningene dine på en betryggende måte, og kan ikke bruke opplysningene til egne formål. NAF pålegger databehandlerne å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Særlig om sikkerheten på NAF.no

NAF er opptatt av din sikkerhet, og for at denne skal ivaretas best mulig benytter NAF i dag såkalt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), som er en sikrere utgave av HTTP. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert med SSL (Secure Socket Layer).

Informasjonskapsler

NAF bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på naf.no for at tjenestene våre skal virke best mulig for deg som bruker, for å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre.

Cookies er små informasjonsfiler som lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg. Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. NAF bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser i opp til 24 måneder.

Din nettleser sender automatisk opplysninger til NAF.no sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og hva slags operativsystem du har.

For å innhente statistikk benyttes flere verktøy. For hver side som vises, lagres opplysninger som dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv.

Google Analytics samler anonymisert bruksstatistikk over nettsiden.
Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: Google Analytics.

Eloqua (markedsverktøy) samler bruksstatistikk over nettsiden. For de som ikke har et kundeforhold med NAF er denne statistikken anonymisert. Ved opprettelse av medlemskap eller kundeforhold vil brukerstatistikken knyttes ditt medlemskap/kundeforhold. Vi vil da be om samtykke til å bruke dataene som er identifisert.

Hotjar og Google Optimize brukes for å teste brukeropplevelsen og analysere bruksmønster på våre nettsider.

Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre NAF.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.

I tillegg benytter NAF verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Her benyttes AdFormDoubleClick, Google Ads og Facebook.

NAF benytter Qualaroo for brukerundersøkelser. Det er frivillig å delta i brukerundersøkelser. 

Applikasjoner fra NAF

Dersom du laster ned applikasjoner fra NAF vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret og sammenstilt i vår kundedatabase etter samme mønster som nevnt over vedrørende opprettelse av medlemskap/kundeforhold. Dette innebærer at de opplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til deg lagres, mens vi vil be om ditt samtykke til å samle inn ytterligere informasjon eller bruke opplysningene til andre formål. Merk at det kan gjelde tilleggsvilkår for bruk av den enkelte applikasjon. Du kan administrere dine samtykker på Mitt NAF på naf.no.

Del/tips-tjenesten

NAF delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse, blir ikke lagret.

Personvernombud

NAFs personvernombud skal blant annet være til hjelp for deg som medlem/kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@naf.no.

Personverninnstillinger

Du kan avgi og trekke tilbake dine samtykker på Mitt NAF på naf.no.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Endringer

NAF kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon

Norges Automobil-Forbund
Skippergata 4
Postboks 9343 Grønland
0135 Oslo