Personvernerklæring

Vi er avhengig av at du som medlem i eller kunde av NAF har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte. NAFs behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi anbefaler at du setter deg inn i NAF sin personvernerklæring i sin helhet.


Personvernerklæringen beskriver hvordan NAF-selskapene samler inn og behandler dine personopplysninger, enten du er kunde av for eksempel et NAF Senter eller NAF Verksted, eller er medlem i NAF Forbund. Når betegnelsen «NAF» eller «NAF-konsernet» brukes i det følgende, menes, med mindre annet er presisert, følgende NAF selskap: Norges Automobil-Forbund (foruten NAF Øvingsbaner og NAF Advokat) og NAF AS (NAF Sentrene, NAF Verksted).

Personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet av eller på vegne av NAF. Eksempelvis NAF sine nettsider eller andre digitale produkter og tjenester, via samarbeidspartnere eller på en fysisk NAF-lokasjon. I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund er behandlingsansvarlig for hvordan NAF samler inn og bruker personopplysninger, uavhengig av hvilket selskap i NAF-konsernet som har samlet inn opplysningene.

Slik behandler NAF personopplysninger

Innsamling og utlevering av opplysninger

a) Administrasjon av medlemskap/levering av tjenester

Når du oppretter et medlemskap eller kundeforhold i NAF vil vi behandle de opplysningene om deg som er nødvendige for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap/kundeforhold og for at du skal få tilgang til dine medlemsfordeler eller den aktuelle tjenesten (GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b og f).

Dette innebærer at for eksempel dine kontaktopplysninger lagres og sammenstilles i et felles medlems-/kunderegister som er tilgjengelig for de ulike selskapene i NAF. Enkelte av NAFs samarbeidspartene kan via oppslag få en begrenset tilgang til medlemsinformasjon i forbindelse med verifisering av ditt medlemskap ved uttak av medlemsfordeler, men vil ikke kunne bruke opplysningene til annet enn å verifisere at du er medlem, samt for å kunne levere den aktuelle tjenesten.

De opplysningene som registreres ved oppretting av medlemskap/kundeforhold er normalt navn og kjønn, adresse og e-postadresse, samt ditt mobilnummer og fødselsdato. I tillegg vil det fremgå hvilke tjenester og produkter du har kjøpt/har avtale om. Merk at ved bruk av enkelte av NAFs tjenester vil det kunne det være nødvendig å samle inn andre opplysninger enn de overnevnte for å kunne levere tjenesten til deg.

NAF kan sende deg e-post eller SMS med informasjon som er relevant for deg som medlem og for å administrere medlemskapet så lenge medlemskapet består. Det for at NAF skal kunne oppfylle sin del av medlemsavtalen. NAF vil også sende deg e-post eller SMS for å bekrefte valg du har gjort, eller når inntrufne hendelser gjør det naturlig å gi deg oppklarende informasjon. Ved enhver henvendelse på e-post og SMS vil det bli gitt anledning til å reservere seg mot ytterligere slike henvendelser. Vi gjør oppmerksom på at en slik reservasjon kan medføre at NAF ikke kan oppfylle alle sine forpliktelser etter medlemsavtalen.

b) Samtykke til å motta råd og tilbud fra NAF

For at NAF skal kunne gi deg relevante råd og tilbud tilpasset deg, trenger vi ditt samtykke. Et samtykke til dette innebærer at de ulike selskapene i NAF kan bruke opplysninger knyttet til ditt medlemskap/kundeforhold til for eksempel å sende deg nyhetsbrev og innhold tilpasset dine valg og ditt bruksmønster. NAF bruker også opplysningene til markedsføring i eksterne kanaler, slik som på Facebook og Google.

Dersom du har samtykket til å motta relevante råd og tilbud, vil NAF registrere statistikk og adferd i forbindelse med utsendelsene.

c) Samtykke til deling av informasjon med samarbeidspartnere

Dersom du samtykker til det, kan NAF dele opplysninger knyttet til ditt medlemskap med enkelte samarbeidspartnere. Dermed kjenner de til deg og kan gi deg tilpassede tilbud hvis du kontakter dem eller du ber om at de kontakter deg. Opplysningene NAF kan dele er typisk kontaktopplysninger og opplysninger om hvilken type medlemskap du har, samt produktkjøp. En til enhver tid oppdatert oversikt over våre samarbeidspartnere finnes blant annet på naf.no.

Alle samtykker til behandling av dine personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. En oversikt over dine samtykker og mulighet til å endre disse finnes på Mitt NAF på naf.no. Du kan også kontakte kundeservice for å få hjelp til dette. Merk at samtykkene du avgir vil gjelde for alle de tjenestene/produktene du benytter deg av hvor behandlingen av opplysningene har samme formål. Dette innebærer at hvis du ved bruk av en tjeneste samtykker til at vi kan bruke dine opplysninger til markedsføringsformål, vil samtykket gjelde for andre tjenester du senere benytter, frem til du eventuelt trekker tilbake samtykket.

Varsel om EU-kontroll

Varsel om EU-kontroll

NAF Varslingstjeneste for EU-kontroll lagrer kontaktopplysninger og registreringsnummeret på bilen. Denne informasjonen holdes opp mot Motorvognregisteret for å sjekke når bilen skal på EU-kontroll, og for å se om bilen har vært på kontroll slik at du ikke får unødvendige varsler. Dersom du har gjennomført EU-kontroll eller liknende tjenester på et NAF Senter vil du bli lagt til i Varslingstjenesten som en del av kundeforholdet, og er du medlem i NAF anses påmelding til Varslingstjenesten som en del av medlemskapet. Utsendelsene har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og nr. 4.

NAF får hjelp av Bas Kommunikasjon til varsel om EU-kontroll for andre enn de over nevnte (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Offentlig tilgjengelige kontaktopplysninger sammenholdes med opplysninger fra Motorvognregisteret.

Du kan når som helst melde deg av eller gjøre endinger i Varslingstjenesten ved å legge til eller fjerne kjøretøy på Mitt NAF på naf.no. Du kan også reservere deg mot å motta direkte markedsføring med behandlingsgrunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f i andre kanaler, ved å kontakte oss.

Oppdatering av opplysninger

NAF kan sammenstille dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte kundedata, herunder om bil- og adresseoppdateringer.

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med NAF, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var (GDPR artikkel 6 nr. 1 f). På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss kan du la være å svare på undersøkelsen.

Anonymisering

NAF kan anonymisere opplysninger knyttet til deg og ditt medlemskap/kundeforhold for bruk til formål som ikke kan knyttes til deg personlig, slik som statistikk som kan hjelpe oss å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Dersom du ønsker å motsette deg dette, ta kontakt med personvernombud@naf.no.

Dine rettigheter

Innsyn

Den som er registrert i NAFs systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan også finne informasjon om opplysninger du selv har registrert på Min side på naf.no.

Retting og sletting

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

NAF vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det avhenger av hvilket medlemskap/kundeforhold du har til NAF hvor lenge de enkelte opplysningene blir lagret. Noen kundeforhold innebærer at det er nyttig for både deg og oss at vi oppbevarer opplysningene i en viss tid, i andre kundeforhold vil opplysningene slettes når vi ser at du ikke har vært aktiv i en begrenset periode. For mer informasjon om hva som gjelder for ditt kundeforhold, ta kontakt med NAFs personvernombud (kontaktopplysninger under).

Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager.

Utlevering og overføring (portabilitet)

Du har rett til å motta en oversikt over personopplysninger om deg selv som du har gitt til NAF. Du har også rett til å be om å få disse opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig (portabilitet) når dette er teknisk mulig.

Databehandlere

NAF har inngått databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på NAFs vegne. Databehandlerne vil etter avtale med NAF behandle personopplysningene dine på en betryggende måte, og kan ikke bruke opplysningene til egne formål. NAF pålegger databehandlerne å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Særlig om sikkerheten på NAF.no

NAF er opptatt av din sikkerhet, og for at denne skal ivaretas best mulig benytter NAF i dag såkalt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), som er en sikrere utgave av HTTP. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert med SSL (Secure Socket Layer).

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små informasjonsfiler som lagres i nettleseren du bruker, altså hos deg. NAF bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler på naf.no for at tjenestene våre skal virke best mulig for deg som bruker.

Du kan når som helst endre samtykke til informasjonskapsler på https://www.naf.no/administrer-cookies. En oppdatert oversikt over hvilke informasjonskapsler som brukes, samt en forklaring på hva disse brukes til på https://www.naf.no/cookies.

Applikasjoner fra NAF

Dersom du laster ned applikasjoner fra NAF vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret og sammenstilt i vår kundedatabase etter samme mønster som nevnt over vedrørende opprettelse av medlemskap/kundeforhold. Dette innebærer at de opplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til deg lagres, mens vi vil be om ditt samtykke til å samle inn ytterligere informasjon eller bruke opplysningene til andre formål. Merk at det kan gjelde tilleggsvilkår for bruk av den enkelte applikasjon. Du kan administrere dine samtykker på Mitt NAF på naf.no.

Personvernombud

NAFs personvernombud skal blant annet være til hjelp for deg som medlem/kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@naf.no.

Personverninnstillinger

Du kan avgi og trekke tilbake dine samtykker på Mitt NAF på naf.no.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo eller kontakte personvernombudet i NAF.

Endringer

NAF kan oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon

Norges Automobil-Forbund
Skippergata 4
Postboks 9343 Grønland
0135 Oslo

Organisasjonsnummer: 944383832


Fant du det du lette etter?