Tog ved bilvei

Nye standarder for veibygging:

Mer vei for pengene og mer penger til vedlikehold

Nå innføres nye standarder for veibygging i Norge. Nå blir det mulig å bygge motorveier med både 90, 100 og 110-fartsgrense. Mer vei for pengene er målet.

© NAF

Kort fortalt:

  • Regjeringen innfører nye standarder for hvordan veier bygges i Norge
  • Det kan bety billigere utbygginger og mer vei for pengene
  • Vi mener at pengene spart på utbygginger må brukes på veivedlikehold, og at billigere veiprosjekter må bety lavere bompenger

Åpner for nye måter å bygge motorvei

Nå endres standardene for veibygging, de såkalte "veinormalene". Det blir blant annet flere måter å bygge motorvei på. Tidligere ble alle nye nye motorveier bygget for fartsgrense 110 km/t. Fremover vil det bli mulig å bygge motorvei også for 90 eller 100 km/t fartsgrense, i tillegg til 110 km/t.

Det betyr at flere av dagens vei-traseer kan gjenbrukes når veiene oppgraderes.

Endringene betyr at nye veiprosjekter i større grad kan tilpasses lokale forhold, fordi det er flere standarder å velge mellom. Det er viktig at vi får mer vei for pengene med disse endringene, og at prosjekter kan tilpasses lokal geografi og lokale trafikkforhold.

Behov for fornying

Det er viktig at det fortsatt holdes høyt trykk på veibygging og fornying av veinettet i Norge. Tryggere veier, bygget med midtdeler og fire felt der det er nødvendig, er en forutsetning. Det er også enorme vedlikeholds-behov på veiene i Norge.

Derfor må mer av veimidlene brukes på vedlikehold. Når kostnadene til nybygginger går ned, må pengene gå til fornying og vedlikehold av veiene.

Lavere kostnader, lavere bompenger

Lavere kostnader til utbygginger betyr også lavere bompenger. Det bygges knapt nye veier i Norge uten betydelige bidrag fra bilistene, i form av bompenger. Går kostnaden til utbygginger ned, må det bety lavere bompenger. Da kan andelen bilistene bidrar med kuttes betydelig.

Høy trafikksikkerhet

Vi vil sikre at veibygging i Norge fortsatt har høy prioritet. Der det i dag fartsgrense 110 km/t skal det fortsatt være det.

På veier med mye trafikk mener vi det skal bygges fire felts motorvei. Men de nye standardene betyr at strekninger kan fornyes. Kostnadene kan kuttes betydelig dersom mer eksisterende vei kan gjenbrukes. Noen strekninger kan bygges med noe lavere fartsgrense, men fortsatt til en høy, trafikksikker standard.

Resultatet blir veier som knytter byer og regioner sammen, og som gir høy fremkommelighet og trafikksikkerhet. Samtidig blir bompengene lavere, inngrepene i naturen lavere og det blir mer igjen av midlene til vedlikehold. Slik kan vi ivareta flere av samfunnets behov, og sikre at flere veistrekninger blir fullført og mer av veinettet settes i stand.

Sist oppdatert: 13. februar 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?